שאלות בר מצווה

1. מה הפירוש המילים "בר מצווה"?

תשובה: רבים מאיתנו חוגגים בר מצווה ובכלל לא יודעים מהי משמעות המילים "בר מצווה". "בר"- מילה בארמית (שפה עתיקה המגיעה מאזור עיראק, שם ישבו הרבנים לפני 2000 שנים) שמשמעותה "בן". לדוג'- ר' שמעון בר יוחאי = שמעון הוא הבן של יוחאי. בהקשר שלנו, משתמשים במילה "בר" במובן של "בן שיכול" לדוג' "בר-הליכה"- כלומר- בן שיכול ללכת. כך, ש"בר מצווה" הוא בן שיכול לקיים מצווה. "מצווה"- מעשה טוב שאדם עושה למען הזולת, במצוות האלוקים. ולסיכום: "בר מצווה"- בן שיכול לקיים מעשים טובים. החל מגיל 13 ועד כל גיל בחייו, מקבל הילד היהודי אחריות על מעשיו וחייב הוא, לקיים מצוות.

2. מה פירוש המשפט: "ברוך שפטרני מעונשו של זה" שאומר אבי החתן בעליה לתורה של בנו?

תשובה: כאמור, בגיל 13, מקבל הילד היהודי את האחריות למעשיו. ולכן, מגיל זה, מחויב הוא בקיום 613 מצוות התורה. עד גיל 13, פטור הוא מקיום המצוות ועל כל חטא (מעשה רע) שעשה, אביו מקבל את העונש מ"שמים". מגיל 13, האבא נפטר מקבלת העונשים על התנהגותו הרעה של בנו והאחריות על העונשים עוברת לבן. לכן, מודה האב לא-ל בטכס חגיגי ומברך את הא-ל ואומר "ברוך (כלומר-תודה לך ה') שפטרני(-שפטרת אותי) מ(-האחריות על ) עונשו של זה(-העונשים על מעשיו הרעים של בני). בעצם, אנו חוגגים, שמעתה, כל העונשים- יעברו אל הילד…. ותחשבו על זה.

3. מהו טכס ה"עליה לתורה"? מדוע מקיימים אותו?

תשובה: מגיל 13, מקבל הילד היהודי אחריות על המצוות והוא חייב גם בין השאר בתפילות, תפילין וכדומה. מגיל זה, גם "סופרים אותו" כחלק מה"מנין". כדי להגיע לתשובה ברורה בנושא אבהיר מהו ה"מנין": ביהדות, כדי להתפלל תפילה שלימה ללא דילוגים (עם קדיש, חזרת שמונה-עשרה וקריאה בספר התורה ), אנו זקוקים לפחות לעשרה יהודים, כולם מעל גיל 13, ואז ניתן להתפלל. מגיל 13, רשאי הילד להצטרף למנין ואף "לעלות לתורה". את העליה לתורה הראשונה של החתן אנו חוגגים ולזה אנו קוראים "טכס העליה לתורה". במעמד זה, קורא החתן בר-מצווה "ברכות התורה" (ברכות להודאה ל-ה' על כך שנתן לנו את התורה), לאחר מכן קורא קטע מפרשת השבוע ומסיים בברכה שנייה מברכות התורה. ההבדל בינו לבין העולים לתורה האחרים הוא ,שהוא, בגיל 13, קורא בתורה, שזה דבר לא פשוט בכלל… ואילו האחרים, לרוב, לא קוראים, אלא, משאירים את העבודה לחזן. אם-כן, בכך שהוא קורא בתורה, "מוכיח" החתן למתפללים שהוא ראוי לא פחות מהם להיקרא בוגר, להשלים מנין ואף לשמש כקורא בתורה!

4. איך בוחר המורה לבר מצווה את הקטע שאקרא בתורה?

תשובה: בכל שבת, קוראים בבית-הכנסת את פרשת השבוע. כדי לוודא באיזו שבת יעלה חתן הבר מצווה, על הורי החתן לבדוק את התאריך העברי בו נולד בנם ובתאריך הזה, עולה הילד לתורה (ולא התאריך הלועזי, כי במקרה זה אין לו שום משמעות)

5. מהן "ברכות התורה"? מתי מברכים אותן?

תשובה: ברהות התורה אלו ברכות שאדם אומר בכל בוקר לפני התחלת לימוד התורה, לפני התפילה. בהקשר שלנו, את ברכות אלו אומר החתן בר-מצווה במהלך העליה לתורה אשר מורכבת למעשה משלושה חלקים:
1. ברכות התורה
2. קריאת קטע בתורה
3. סיום ברכות התורה

להלן סדר הברכות, כמנהג הספרדים:
חתן: רבנן, ברכו את ה' המבורך
קהל: ברוך ה' המבורך לעולם ועד
חתן: (חוזר אחרי הקהל:) ברוך ה' המבורך לעולם ועד (וממשיך:) ברוך אתה ה' אלוקינו מלך העולם אשר בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו, ברוך אתה ה', נותן התורה עתה קורא הקטע בקול רם ובמתינות. אח"כ יברך:
חתן: ברוך אתה ה', אלוקינו מלך העולם אשר נתן לנו את תורתו, תורת אמת וחיי עולם נטע בתוכנו, ברוך אתה ה' נותן התורה
קהל: אמן.

השאירו פרטים
לקוחות מרוצים