דרשה לבר-מצווה

ערב טוב אורחים נכבדים,
ברשות הורי היקרים, אחי ואחותי ואורחיי יקרים.

בראשית דברי הרשו נא לי להודות ל-ה' על שהגיעני ליום זה, יום בו חוגג אני את הגיעי למצוות.

מוכתר אני היום בשם חתן הבר מצווה.
חתן, המסיים פרשה מרגשת בחייו ומתחיל פרשה מרגשת ויפה עוד יותר, היא תקופת הבגרות.

אודה להוריי על שגידלוני ב י"ג אביבים והעניקו לי במסירות אהבה ושמחה אשר הביאוני עד הלום. יהי רצון ש-ה' ישלח להם בריאות, שמחה, פרנסה טובה וברכה בכל מעשה ידיהם.

ביום קדוש זה, מזכיר אני את סבי/תי _______________________עליה השלום שלא זכה/תה להשתתף עימנו במעמד מרגש זה. תהי נשמתו/ה צרורה בצרור החיים.

להבדיל, מאחל אני בריאות לסבא____________ , סבתא_____________ וכן ל______.
יהי רצון שיראו תמיד נחת ואושר מהמשפחה ויוודאו בעזרת ה' לחיים ארוכים.

לאחי __________ מאחל אני שיגדל בנחת להורינו ויזכה להצלחה, בריאות ואושר בכל חייו.

ולכם, אורחים יקרים, מודה אני לכם על השתתפותכם בשמחתנו ומברך אתכם שתזכו ב"ה להתברך בכל הברכות הכתובות בתורה.

ולסיום, אשא תפילה קצרה:
"אנא הא-ל, שמור נא את חיילינו, השומרים על ארצנו, ארץ-ישראל".

ערב טוב ובילוי נעים!!!

השאירו פרטים
לקוחות מרוצים